Profesionalna karijera

U periodu od 1987. godine do početka 2011. godine radila je na Institutu/Klinici za radiologiju u Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu, gdje je izvanrednim uspjehom završila specijalizaciju iz "Radiodijagnostike".

Najveći uspjeh u profesionalnoj karijeri je formiranje Odsjeka za Pedijatrijsku radiologiju 1998. godine, prvog i za sada jedinog te vrste u Bosni i Hercegovini, u kojem je uspješno radila i rukovodila preko trinaest godina. Boravila je na edukaciji u Univerzitetskoj bolnici LKH Graz u Austriji i Univerzitetskim bolnicama u Linkopingu i Goteborg-u u Švedskoj iz oblasti Pedijatrijske radiologije i Interventne Pedijatrijske radiologije, a u martu 2003. godine od strane stručnog Kolegija Instituta za Radiologiju KCUS promovirana u prvog BiH Pedijatrijskog radiologa.

U februaru 2000. godine je uradila prvu balon dilataciju jednjaka u djeteta na KCUS. Svojim savjesnim i kvalitetnim stručnim radom pomogla je u rješavanju brojnih slučajeva koji su potvrđeni kod nas ili u inostranstvu. Aktivni je učesnik u radu domaćih i inostranih kongresa, simpozija, seminara, škola i kurseva.

Kao pozvani predavač redovno je učestvovala u radu Pedijatrijske ljetne škole u Sarajevu, Internacionalne škole kompjuterizovane tomografije u organizaciji Univerziteta Novi Sad, R. Srbija, a dva puta i na Internacionalnom naučnom simpoziju Ultrazvuka u Medicini, u Prizrenu, R. Kosovo.

Učestvovala je u UNICEF-ovom projektu "Procjena jodnog deficita na području FBiH" u toku 1999. godine, a 2003. godine je bila član Komiteta za prevenciju jod deficitarnih poremećaja pri Akademiji nauka i umjetnosti BiH. U ovom momentu je BiH delegat u ESR Research Commitee.

amela, franca, amela mornjakovic, mornjakovic, mornjaković, ultrazvuk, radiologija, sarajevo, ordinacija, ultrazvučni pregled, ultrazvucni pregled, unitic, djeciji radiolog, radiolog, radiolog u bih